آدرس کارخانه‌های تولید کننده میلگرد

محل کارخانه کارخانه تولید میلگرد ردیف
اصفهان – انتهای
اتوبان ذوب‌آهن
ذوب‌آهن اصفهان ۱
کاشان – آران و
بیدگل
فولاد کویر کاشان ۲
جاده
نیشابور,فیروزه
فولاد خراسان ۳
جاده اهواز,خرمشهر نورد کوثر اهواز ۴
جاده تاکستان,ابهر فولاد قزوین ۵
جاده تاکستان,ابهر فولاد تاکستان ۶
نوشهر نورد نوشهر ۷
جاده تاکستان,ابهر پارس‌آرمان ۸
بناب شاهین بناب ۹
بناب ظفر بناب ۱۰
جاده بوئین
زهرا,اشتهارد
آریان‌فولاد ۱۱
رشت امیرکبیر خزر ۱۲
جاده رشت,بندر
انزلی
فولادگیلان
(حسن‌رود)
۱۳
اشتهارد کرج آریاذوب ۱۴
سیرجان فولاد سیرجان ۱۵
یزد فولاد یزد ۱۶
یزد فولاد آلیاژی
ایران
۱۷
جاده یزد,تهران فولاد نور یزد ۱۸
جاده کرمان,باغین نورد کرمان ۱۹
جاده کرمان,بردسیر صنایع فولاد کرمان ۲۰
جاده
خرم‌آباد,اندیمشک
فولاد صدر لرستان ۲۱
خرم‌آباد – کوهدشت فولاد خرم‌آباد ۲۲
جاده
الیگودرز,ازنا
فولاد الیگودرز ۲۳
نطنز فولاد نطنز ۲۴
جاده شیراز,کازرون پولاد نورد شیراز ۲۵
جاده
شاهرود,دامغان
فولاد شاهرود ۲۶
مشهد نیک‌صدرای‌طوس ۲۷
سمنان فولاد سمنان ۲۸
جاده
تاکستان,زنجان
فولاد البرز ۲۹
شهر ری فولاد پارس ۳۰
قزوین فولاد الماس (امام
رضا)
۳۱
میانه فولادمیانه
(فولادآذربایجان)
۳۲
اردبیل ذوب‌آهن اردبیل ۳۳
ملایر ذوب‌آهن ملایر ۳۴
کرمانشاه فولاد کرمانشاه ۳۵
جاده
کرمانشاه,هرسین
جهان‌فولادغرب ۳۶
جاده ابهر,تاکستان فولاد سیادن ابهر ۳۷
تبریز ارگ تبریز ۳۸
تبریز فولاد کاوه(تیکمه داش)
۳۹
۴۰

قیمت سنگ آهن در 1 سال گذشته

1 Year Iron Ore Fines Prices - Iron Ore Fines Price Chart