لیست قیمت انواع میلگرد

 

 

 

۱۳۹۴/۰۶/۰۳


نوع
محصول


محل
بارگیری

قیمت میلگرد (ریال)

میلگرد ۵٫۵
کلاف ساده
بندر انزلی
بندر امام


میلگرد ۶٫۵
کلاف ساده
نطنز
فریدونکنار
بندر امام


نوع
محصول

کارخانه
قیمت میلگرد (ریال)


میلگرد ۸
کلاف آجدار
(A2)

الیگودرز
اهواز
نوشهر
تاکستان
یزد
نطنز

میلگرد
۸ شاخه آجدار(A2)
حسن‌رود
اهواز
قزوین
امیرآریا
شاهین‌بناب (A2
کویرکاشان (A3

میلگرد ۱۰
کلاف آجدار
(A2)
الیگودرز
کویر کاشان
نطنز

میلگرد ۱۰شاخه
آجدار
(A2)
خرم آباد
آریان‌فولاد ۱۴۳۵۰
سیرجان‌ ۱۴۶۵۰
آریان ذوب
اهواز(A3)Ž
امیرکبیر خزر (A3
کویرکاشان (A3

میلگرد ۱۲
کلاف آجدار
(A2)
الیگودرز
اهواز

میلگرد ۱۲
شاخه آجدار
(A2)
قزوین  
حسن‌رود
امیرآریا (A2 ۱۴۳۵۰
آریان‌فولاد
کرمان
ظفربناب
کویرکاشان (A3
سیرجان (A3
کاوه تیکمه داش (A3)Ž
ذوب‌آهن‌اصفهان (A3

میلگرد ۱۴
شاخه آجدار
(A3)
قزوین (A2)Ž
حسن‌رود (A2)Ž
آریان‌فولاد (A2)Ž
کرمان (A2)Ž
خرم‌آباد (A2)Ž
امیرآریا (A3)Ž ۱۴۰۰۰
زاگرس
سیرجان
شاهین‌بناب
اهواز
نیشابور
کویرکاشان
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۴۶۵۰

میلگرد ۱۶
شاخه آجدار
(A3)
حسن‌رود (A2)Ž  
آریان‌فولاد (A3)Ž ۱۳۹۰۰
ظفربناب (A2)Ž
ارگ تبریز
سیرجان
میانه
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۶۵۰۰
کویرکاشان
نیشابور
کرمان
صدرلرستان
زاگرس

میلگرد ۱۸
شاخه آجدار
(A3)
ظفربناب (A2)Ž
آریان‌فولاد (A3)Ž ۱۳۹۰۰
حسن‌رود (A2)Ž
اهواز
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۴۳۰۰
کویرکاشان
سیرجان
زاگرس

میلگرد ۲۰
شاخه آجدار
(A3)
حسن‌رود (A2
آریان‌فولاد (A3)Ž ۱۳۹۰۰
ظفربناب (A2)Ž
اهواز
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۴۵۰۰
کویرکاشان
نیشابور
شاهین‌بناب
زاگرس
یزد

میلگرد ۲۲
شاخه آجدار
(A3)
یزد
زاگرس
اهواز
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۴۳۵۰
شاهین‌بناب
کویرکاشان
ظفربناب (A2)Ž

میلگرد ۲۵
شاخه آجدار
(A3)
زاگرس
نیشابور
اهواز
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۴۳۵۰
یزد
کویرکاشان
ظفربناب (A2)Ž

میلگرد ۲۸
شاخه آجدار
(A3)
نیشابور
ذوب‌آهن‌اصفهان
کویرکاشان
زاگرس
اهواز

میلگرد ۳۲
شاخه آجدار
(A3)
کویرکاشان
ذوب‌آهن‌اصفهان
زاگرس  
اهواز

قیمت سنگ آهن در 1 سال گذشته

1 Year Iron Ore Fines Prices - Iron Ore Fines Price Chart